Information

November 6, 2016

Употреба во лозарството

Употреба на Оргалајф во лозарството Винарии кои произведуваат врвни вина ке ги намалат третирањата со заштитни средства, а можат и да остават поголем род, кој ке […]
November 6, 2016

Употреба кај житните култури

Микробиолошката флора, голем број на корисни микроорганизми и зрел хумус во почвата се основ за планирање на добар и квалитетен род. Најдобри резултати се постигнуваат кога […]
ENG