Information

November 6, 2016

Употреба во лозарството

ФОЛИЈАРНО ТРЕТИРАЊЕ Според нашето долгогодишно искуство ги препорачуваме следните третмани. 3 –4 третирања:  10 – 20 литра  на хектар.      Се разредува со вода Прво третирање: На […]
November 6, 2016

Употреба кај житните култури

ФОЛИЈАРНО;   3 ТРЕТИРАЊА Прво третирање: 10-15 лит./Ха. Веднаш по жетвата.  Се меша со вода. Количината на вода зависи од тоа колкава количина вода троши пумпата за […]