Оргалајф / Orgalife

Илинден (Скопско)

Органска пченица

Пченицата беше со лош квалитет. План беше нивата да се преора.

НО ! По прихраната со Оргалајф (15 литри/ хектар), за само 20 дена израсна во прва класа пченица со одлични органолептички карактеристики

резултат од анализата на пченицата

(клик на фотото за да се зголеми)